Lutowanie-spawanieOdzież roboczaOchrona rąk
POKAZANIE FILTRÓW

Rękawice ochronne ze skóry bydlęcej licowej

Rękawiczki z bydlęcej dwoiny wyprawionej

Rękawice spawalnicze

MechanicOILGRIP

MechanicFLEX

MechanicSNOW

BladeCLASSIC 3

BladeCLASSIC 5

Rękawice ochronne odporne na chemikalia Camatril® 730Ochrona danych