Lutowanie-spawanieOdzież roboczaOchrona rąk
FILTER EINBLENDEN

Rękawice ochronne ze skóry bydlęcej licowej

Rękawiczki z bydlęcej dwoiny wyprawionej

Rękawice spawalnicze

MechanicOILGRIP

MechanicFLEX

MechanicSNOW

BladeCLASSIC 3

BladeCLASSIC 5

Rękawice ochronne odporne na chemikalia Camatril® 730



Ochrona danych