Lutowanie-spawaniesprężone powietrzeManometr

przyłącze na dole

na tylnej stronie centrycznieOchrona danych