Lutowanie-spawaniesprężone powietrzeManometr
POKAZANIE FILTRÓW

przyłącze na dole

na tylnej stronie centrycznieOchrona danych