Narzędzia ścierneŚrodki ścierne na podkładzieTaśma ścierna w rolce POLIROLL®

Uziarnienie 80, cylindryczne

Uziarnienie 150, cylindryczneOchrona danych