Narzędzia ręczne IKlucze do śrub/nasadowe/hakoweKlucz nasadowy

Klucze nasadowe

POKAZANIE FILTRÓW

Klucz szczękowo-nasadowy

Klucz nasadowy z dwoma przegubami

Klucz nasadowy czterokątny, wygięty

Podwójny klucz nasadowy

Zestaw podwójnych kluczy nasadowych

Klucz nasadowy trójkątny

Klucz rurkowy

Rurowy klucz nasadowy, wykuwany

Pokrętło DIN 900

Pokrętło stopniowaneOchrona danych