Narzędzia ręczne ISzczypce do pierścieni osadczychwygięte 45º

do pierścieni wewnętrznych

do pierścieni zewnętrznychOchrona danych