Narzędzia ręczne ISzczypce do pierścieni osadczych
POKAZANIE FILTRÓW

do pierścieni wewnętrznych

wygięte 45º

do pierścieni zewnętrznych

Przyrząd do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych

ZestawOchrona danych