Narzędzia ręczne IŚciski śruboweCeowy ścisk śrubowy

Stal lita

Ścisk o dużej wydajnościOchrona danych