Technika pomiarowaStopery

Stoper precyzyjny z koroną

Precyzyjny stoper do pomiaru czasu przerywanego

Cyfrowy stoper



Ochrona danych