Technika pomiarowaLiniał krawędziowy
POKAZANIE FILTRÓW

Stal zwykła, oksydowana bezodblaskowo

Stal nierdzewna, matowanaOchrona danych