Technika pomiarowaRysiki traserskie, cyrkle, suwmiarki traserskieSuwmiarka traserska

z okrągłym prętem pomiarowym, nierdzewnym

z rolkąOchrona danych