Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdzianyTłoczkowe sprawdziany dwugraniczne/sprawdziany pierścieniowe
POKAZANIE FILTRÓW

Sprawdzian graniczny trzpieniowy DIN 7161 / 7164 H 7

Zestawy tłoczkowych sprawdzianów dwugranicznych

Sprawdzian pierścieniowy DIN 2250

Sprawdzian do gwintówOchrona danych