Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdzianyKołki pomiarowe

Klasa tolerancji 0

Klasa tolerancji 1

Klasa tolerancji 2Ochrona danych