Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdzianyZestawy płytek wzorcowych, DIN EN ISO 3650

Klasa tolerancji 0

Klasa tolerancji 1

Klasa tolerancji 2Ochrona danych