Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdzianyZestawy płytek wzorcowych, DIN EN ISO 3650
FILTER EINBLENDEN

Klasa tolerancji 0

Klasa tolerancji 1

Klasa tolerancji 2Ochrona danych