Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdzianyPojedyncze równoległe płytki wzorcowe, DIN EN ISO 3650, stalowe
POKAZANIE FILTRÓW

Klasa tolerancji 0

Klasa tolerancji 1

Klasa tolerancji 2Ochrona danych