Technika pomiarowaRównoległe płytki wzorcowe, sprawdziany
POKAZANIE FILTRÓW

Pojedyncze równoległe płytki wzorcowe, DIN EN ISO 3650, stalowe

Zestawy płytek wzorcowych, DIN EN ISO 3650

Wzorce kontrolne

Płytka płaska (interferencyjna)

Kołki pomiarowe

Uchwyt do kołków pomiarowych

Tłoczkowe sprawdziany dwugraniczne / sprawdziany pierścienioweOchrona danych