Technika pomiarowaMikrometryczna średnicówka, precyzyjna średnicówkaŚrednicówka mikrometryczna cyfrowa

Średnicówka mikrometryczna 3-punktowa

Zestaw



Ochrona danych