Technika pomiarowaMikrometryczna średnicówka, precyzyjna średnicówka
POKAZANIE FILTRÓW

Precyzyjna średnicówka mikrometryczna ze szczękami pomiarowymi

Średnicówka składana

Przedłużka do średnicówek

Średnicówka

Przedłużka do średnicówek

Zestaw średnicówek

Średnicówka z samocentrowaniem

Przyrząd regulacyjny do czujników do średnic wewnętrznych

z samocentrowaniem

przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Średnicówka

Zestaw średnicówek

Średnicówka

Średnicówka mikrometryczna cyfrowa

Pistolet do pomiarów wewnętrznych cyfrowyOchrona danych