Technika pomiarowa
POKAZANIE FILTRÓW

Równoległe płytki wzorcowe,sprawdziany

Suwmiarki

Głębokościomierze

Zestaw przyrządów pomiarowych

Mikrometry

Mikrometryczna średnicówka, precyzyjna średnicówka

Czujniki zegarowe i dźwigniowe

Grubościomierz / szybkie czujniki zegarowe wewnętrzne i zewnętrzne

Magnetyczne statywy pomiarowe, stoły pomiarowe, urządzenia do pomiarów elementów obrotowych

Równoległe płytki wzorcowe, sprawdziany

Małe sprawdziany

Lupy, oświetlenia, mikroskopy

Rysiki traserskie, cyrkle, suwmiarki traserskie

Kąt

Liniał krawędziowy

Poziomice maszynowe

Przymiary

Kątomierze

Przyrządy do pomiarów ruchu obrotowego i porównawczych i akcesoria

Wysokościomierze traserskie

Mierniki chropowatości

Stopery

Wagi

Badanie materiałowe powierzchniowe

Oprogramowanie pomiarowe i odbiornik radiowy

Taśmy miernicze, laserowa technika pomiarowa, poziomice

Pasty, aerozol traserski i pisak

Mierniki temperatury, wilgotności i przepływuOchrona danych