Technika mocowaniaStożki centrująceKieł centrujący stały
POKAZANIE FILTRÓW

ze stali narzędziowej

z wkładem z węglików spiekanych

z połową wierzchołka i wkładem z węglików spiekanychOchrona danych