Technika mocowaniaStożki centrująceObrotowe kły centrujące
FILTER EINBLENDEN

ostre, 60°

ścięty, 75°Ochrona danych