Technika mocowaniaStożki centrująceObrotowe kły centrujące

ostre, 60°

ścięty, 75°Ochrona danych