Technika mocowaniaStożki centrująceObrotowe kły centrujące
POKAZANIE FILTRÓW

ostre, 60°

ścięty, 75°Ochrona danych