Obróbka skrawaniem IIFrezyNarzędzie wielofunkcyjne

60°

90°

120°Ochrona danych