Obróbka skrawaniem INarzędzia do gwintowaniaGwintownik jednoprzejściowy

Grot

Zestaw grotów



Ochrona danych