Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertła kręte z węglików spiekanych WN

bez pokrycia

TiN

TiAlNPrivacy policy