Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertła kręte z węglików spiekanych WN
SHOW FILTER

bez pokrycia

TiN

TiAlNOchrona danych