Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertła kręte z węglików spiekanych WN
POKAZANIE FILTRÓW

bez pokrycia

TiN

TiAlNOchrona danych