Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertła wielostopniowe, z cyl. chwytem

90° do otworów pod gwint

90° do otworów przelot.

180° do otworów przelot.Ochrona danych