Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertła stopniowe krótkie z cyl. chwytem

90° do otworów przelotowych.

90  do otworów pod gwint

180° do otworów przelotowych.Ochrona danych