Obróbka skrawaniem IWiertłaWiertło HT 800 z płytkami wymiennymi

3xD

5xD

7xDOchrona danych